Beroepenveld

Literatuuronderzoek

Vanuit Every Picture Tells a Story is in het najaar 2012 gestart met literatuuronderzoek. Een inventarisatie van literatuur gericht op het maakproces van infographics en datavisualisaties. Enkele belangrijke vragen waren, wat zijn de belangrijkste theorieën, vanuit welke principes wordt gewerkt en waar is de kennis (ook buiten design en media). Er is tevens gezocht naar literatuur die inzicht geeft in de complexe management- en organisatieproblematiek rondom het (interdisciplinaire) maakproces.

Veel studies gedaan naar datavisualisatie of infographics zijn gepubliceerd in wetenschappelijke journals en zijn niet altijd voor iedereen toegankelijk. Op deze website wordt relevante wetenschappelijke kennis daarom tevens gedeeld, in de vorm van blogposts. Het is geen bespreking of reflectie op de literatuur, wel worden de belangrijkste punten van relevante studies en/of boeken vermeld.

Klik hier voor kennisupdates op deze site.

Informatie designers praten over hun werk

In het kader van het Every Picture onderzoek spraken we in december en januari met vier informatiedesingers over een of twee van hun eigen producties. Op die manier wilden we inzicht te krijgen in de overwegingen die een rol spelen bij het maken van infographics. We stelden vragen over de functie van het ontwerp, het gekozen genre, de gekozen verhaalvorm, de manier waarop interactiviteit wordt ingezet, de beeldstructuur en de herkomst van de data.

Voorafgaand aan de interviews hebben we onderzocht welke verschillende onderdelen in de literatuur worden onderscheiden bij informatievisualisaties. Dit vormde de input voor de gesprekken. De uitkomst van de gesprekken hebben we vervolgens gebruikt voor de opzet van het onderzoek naar case histories.

Opzet en doel casestudies

Dit onderzoek vraagt een kwalitatieve aanpak om na te gaan hoe de (interdisciplinaire) processen verlopen. We zullen het hele maakproces analyseren door een aantal cases diepgaand te analyseren. Onder cases verstaan we het maakproces van een infographic of visualisatie. We zullen het hele proces doorlopen van een eerste idee of aanvraag van een opdrachtgever tot het tot stand komen van een eindproduct. Er worden in totaal 6 tot 9 cases geselecteerd.

Selectiecriteria zijn type opdrachtgever en de duur (veelal complexiteit) van de opdracht. We kiezen ervoor cases te nemen van de overheid, het bedrijfsleven en de media, omdat deze in het algemeen verschillende doelstellingen hebben bij het visualiseren van informatie of data. Zo zullen opdrachtgevers uit het bedrijfsleven doorgaans als doel hebben om consumenten aan te trekken of te beïnvloeden. Overheidsorganisaties hebben dikwijls een leerdoel en mediaorganisaties zijn uit op kennisoverdracht. De doelstelling die de opdrachtgever beoogt en de mate van complexiteit hangen nauw samen met de duur van het maakproces.

Inzichten vanuit de casestudies proberen we zo snel mogelijk te delen via dit kanaal. De analyse en verwerking van observaties kan echter veel tijd nemen. Wij kiezen ervoor om resultaten vanuit de casestudies te publiceren als deze zorgvuldig verwerkt zijn en volledig.

Lees hier meer over de betrokkenheid van verschillende partners en ervaringen met de case studies.

infographicmaakschema
Een visualisatie van een proces van ingraphic productie